Три војна спомена из села Мланче

У раду је пажња посвећена споменима, насталим почетком 20. века. Овом приликом обрађена су три споменика типа «крајпуташ», који се налазе у атару села Мланче, уз локални
земљани пут, који повезује село Мланчу и манастир Придворицу. У питању су меморије посвећене војницима, учесницима Првог балканског и Првог светског рата. Сва три, садрже натписе, карактеристичне за војне спомене.

Фотографија преузета са стране 48 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР