Три документа о разрешењу рачуна Вукше Мишетића

По истеку закупа и свођењу рачуна владари су закупцима, дубровачким грађанима, према одредбама дубровачке владе издавали рачун о разрешењу дуга. У складу са постојећим законом, издата су и три разрешна акта дубровачком властелину Вукши Мишетићу: повеља и писмо (тзв. дводелна разрешница) монахиње Јевгеније (кнегиње Милице) поводом свођења рачуна о исплати дуга на име закупа Рудничке и Побрешких царина и писмо – разрешница деспота Стефана о исплати дуга на име закупа  Побрешке царине.

Илустрација: Наташа Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР