Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини

Краљ Стефан Томаш склапа уговор са кнезом Николом
Трогиранином којим се предвиђа њихово заједничко пословање, односно трговање на простору Босне и Далмације. Обе стране су уложиле по 10.000 дуката, с тим што је краљев део исплаћен у сребру. Предвиђено је да се тај фонд користи током пет година, те да се уз помоћ назначених средстава тргује „на све четири стране“. Никола је требало да одржава станице у Сплиту, Фојници и Јајцу, док се краљ обавезао да ће му дати куће у Босни тамо где му буду биле потребне. Томаш се могао снабдевати из поменутих станица, уз уредно плаћање, а Никола сребром из Босне за дукате у готовини. Добит и штета настали заједничким пословањем делили су се на пола, с тим што је Томаш требало да покрива сву штету која би евентуално настала у Босни, осим ако ју је произвела „турска сила“.

Илустрација: Наташа Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР