Узун Мирко Апостоловић

Као за многе личности рођене у 18. веку тако и за Мирка Апостоловића не постоје поуздани подаци о породичном пореклу и години рођења. У списима Вука Караџића и Милана Милићевића, који су саставили кратке Узун-Миркове биографије средином и у другој половини 19. века, подаци су противуречни. Извесно је да Мирко Апостловић рођен у Смрдљиковцу, селу у Рудничкој нахији око 1782. године. Одакле, када и због чега су Миркови преци дошли баш у то место у изворима не налазимо подробнијих података. 

Према Вуку Караџићу, Мирков отац Апостул Петровић, или Бирчевић је „стари Пипер”. Међутим, због другог презимена, посумњао је да није пореклом из Бирча, области у источној Босни, па је то питање оставио отвореним. Милан Ђ. Милићевић, међутим, тврди да се Мирков отац Петар Апостоловић из Пипера преселио у Смрдљиковац где је Мирко рођен. Дакле, на основу ових списа не можемо поуздано утврдити ни име Мирковог оца: Апостул Петровић или Петар Апостоловић. Обичај преузимања презимена према очевом имену упућује на то да поверење поклоном Вуку Караџићу, али исто тако, нису ретки случајеви да су се презимена устаљивала и према неком даљем претку. Вук Караџић наводи још и то да је Узун-Миркова породица пре настањивања у Рудничкој нахији једно време живела у Шопићима у Београдској нахији.

Фотографија преузета са прве стране ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР