У време дивова

Обновљена истраживања Жидовара.

– Келтска или дачка тврђава? 

– Куће од прућа и земље. 

– У имену се крију дивови.

После дугогодишње паузе, овог лета су обновљена ископавања Жидовара, утврђења које се налази двадесетак километара јужно од Вршца и спада у најбогатија археолошка налазишта у југоисточној Европи. Смештен у долини Караша, на природном пролазу од Подунавља до карпатског залеђа (које је представљало извор сировина), Жидовар су насељавали припадници бројних култура, почев од раног бронзаног доба (око 2000. године пре наше ере) па све до избијања римских легија на леву обалу Дунава (крај првог века наше ере).

Илустрација  преузета са стране 1 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР