Четири акта војводе Иваниша Павловића Дубровнику о закупу оловске царине

Рад садржи издања, опис, дипломатичку анализу и снимке
четири акта војводе Иваниша Дубровнику о закупу оловских царина, сачуваних у препису Никше Звездића, у Државном архиву овог града. У питању су три разрешнице за царинике: Никшу Бунића, Мароја Бућића и Мароја Тврдајића и једно писмо са елементима разрешнице, упућено Општини ради њеног посредовања у поравнању дуга између двојице цариника: Мароја Тврдајића и Влахуше Живковића Пелиочића.

Илустрација преузета са стране 175 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР