Четири писма босанског краља Стефана Дабише дубровачкој општини о босанским дохоцима

I Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да шаље свог слугу кнеза Станоја Јелашчића, са овим веровним писмом, ради наплате заосталих доходака, Светодмитарског и Стонског.

II Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да је послао свог слугу кнеза Станоја Јелашчића, ради наплате заосталих доходака, Светодмитарског и Стонског.

III Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да је послао свог слугу протовестијара Жору Бокшића, ради наплате Стонског доходка.

IV Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да исплаћује могориш Милиши Николићу сваке године.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР