Ђорђина Трубарац Матић, У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици

Настала као резултат вишегодишњег прикупљања и истраживања веома исцрпне грађе, књига „У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици“ др Ђорђине Трубарац Матић представља сасвим оригиналан научни подухват, јер су у њој показане могућности квалитетног мултидисциплинарног приступа, чије вредности – уз познавање и коришћење литературе са различитих подручја и истанчан методолошки приступ – у потпуности долазе до изражаја.

Осврти и прикази – Посебна издања, књ. 92. Београд, 2019: Етнографски институт САНУ

Илустрација преузета из књиге Ђорђине Трубарац-Матић..

Текст објављен у:

Књига XXIII
ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ
ЗБОРНИК
за проучавање културе источне Србије и суседних области
ИСТОЧНА СРБИЈА И ВАЖНА
ПИТАЊА ИЗ СРПСКЕ ПРОШЛОСТИ
И САВРЕМЕНОСТИ
етнологија, археологија и сродне науке
Уредници
Војислав Филиповић
Ивица Тодоровић
Редакција
Михај Радан (Румунија), Мирко Благојевић, Милина Ивановић
Баришић, Гордана Благојевић, Драган Жунић, Станка Янева (Бугарска),
Владимир Петровић, Александар Булатовић, Данијела Хелман
(Немачка), Александра Папазовска (Македонија), Ирена Љубомировић,
Зоран Вучић, Нина Аксић, Славиша Миливојевић
Сврљиг
2020

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР