Акта о исплати дела светодмитарског дохотка деспотици Јелени

Сведочанство о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени из дубровачке благајне, ради регулисања дуга Стефана Томашевића, српског деспота и босанског краља, према ташти, последња је позната исправа у којој се спомиње тзв. Српски трибут. Састављена из два различита документа – уверења да ће сума бити исплаћена и потврде о преузимању новца – исправа представља пример дводелне признанице и речито сведочи о дубровачкој пословној политици. У овом прилогу, аутори доносе критичко издање наведених исправа.

Ризница

Илустрација: Наташа Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР