Битка код Ангоре и Деспот Стефан Лазаревић 1402-2022

Битка код Ангоре 28. јула 1402. године – древног града Анкире у Малој Азији, представља један од централних догађаја самог почетка XV века, који ће се по својим последицама одразити на исторју православног Балкана: Ромејског царства које се до тада углавном свело на сам Цариград и Морејску деспотовину на Пелопонезу, и српску средњовековну државу, обе ове државе биле су, наиме, у вазалном положају према Османским султанима већ дуги низ година.

Фотографија преузета са стране 136 ауторовог текста

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР