Викендица римског великаша

Најновија археолошка истраживања су показала колико је подручје Колубаре богато налазиштима и колико је хитна њихова заштита. 

 Фреска и подно грејање из IV века

Никада се неће сазнати колико је археолошких налазишта, споменика историје и народне архитектуре уништено последњих деценија на подручју површинских копова Рударског басена „Колубара“, у околини Лазаревца. 

Тек је пре осам година, сусретом људи који имају слуха за заштиту културних добара, почела да се води већа брига и да се спасава што се још да спасти. 

Фотографија преузета са стране 2 ауторовог текста.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР