Град у унутрашњости: облици, простори и границе приватног и јавног у 20. веку

Чачак је током 19. века био један од највањих градова у Србији. После одласка Турака из вароши 1830. године насеље је остало са само 900 житеља. Ни у наредним деценијама није бележен већи раст становништва (1874. године – 2.290; 1890. године – 3.869; 1900. године – 4.232; 1910. године – 5.671 житељ). У односу на околне градове у Краљевини Србији Чачак је пред Први светски рат још увек био мало место. Ужице је 1910. године имало 6.239, Крагујевац 18.376, Крушевац 8.417, Ваљево 8.832 становника.

Фотографија преузета са стране 597 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР