Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима

Босански краљ Твртко II Твртковић издаје истога дана два акта Дубровачкој општини. (I) Првим, у основи трибутним писмом, потражује Светодмитарски (Српски) доходак и захтева да му исти буде исплаћен по његовом властелину Остоји Паштровићу. (II) Другим, веровним писмом, овлашћује истог Остоју да буде његов представник и гласноговорник.

Твртков новчић

Илустрација преузета са Википедије: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР