Долина Радојне у средњем веку

Рад представља део резултата историјско географског рекогнисцирања терена извршеног у оквиру пројекта На светим водама Лима током 202-2015. године.

Фотографија преузета са стране 38 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР