Дубровачко писмо великом војводи Сандаљу о исплати могориша

Писмо Дубровника великом војводи Сандаљу, настало поводом наплате могориша за 1406. годину, састоји се од два различита акта: писма упућеног Сандаљу и концепта, који је требало да му послужи као образац за веровно писмо о потраживању овог трибута. Као и обично, Дубровчани су отезали да исплате доходак, без поштовања процедуре, која је захтевала постојање акта о његовој потражњи, у одређеној форми.

Илустрација: Наташа Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР