Етнолошко-правни прилог разматрању и превазилажењу проблема беле куге код Срба

Аутори: Никола Демоња и Ивица Тодоровић

Време у којем живимо пресудно је за опстанак и самоостварење српског народа. Бела куга (с посебним нагласком на наметању чедоморства и свеприсутном моделу „напуштања земље“) задесила је Србију и српске земље, представљајући најснажнији показатељ драматичног стања у којем се народ налази. Очигледно је да је излаз из ове ситуације немогућ без ревитализације институција брака и породице, заснованих на народној и црквеној традицији српског народа, као и без свеопште борбе против антисрбизма, у смислу глобално раширене појаве. Управо антисрбизам представља и заједнички именитељ за већину различитих узрока демографских проблема српског народа; примера ради, у источној Србији је бела куга апсолутно најприоритетнија тема у најопштијем смислу. У вези с тим, право и неопходност правно-законодавног преображаја (и заштите) српског друштва – почев од права детета да се роди – јављају се као један од најбитнијих чинилаца поменуте ревитализације и борбе, у склопу дефинитивног саздавања не само духовно-вредносне, већ и законске основе превазилажења кризе, тј. непосредне угрожености, у садашњости и будућности.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР