Занатство средњовековне Србије у светлости три повеље из XIV века

О занатима и занатству као привредној грани сведоче бројни писани и материјални извори, међу којима праву драгоценост представљају домаћи извори, а посебно повеље манастирима, као најбројнија група сачуваних аката. Како се као најобимније и најдетаљније међу сачуваним истичу Светостефанска, односно Бањска повеља (БХ 1313–1316), Дечанске (ДХ I 1330, ДХ II 1330/31, ДХ III после маја 1343–пре краја децембра 1345) и Светоарханђеловска (СХ1349/50), овде смо посебну пажњу посветили њиховој анализи, те разматрању закона о занатлијама подложним манастиру,

Хрисовуља на пергаменту уз крст Краља Милутина

Илустрација преузета са Википедије: Хрисовуља на пергаменту уз крст Краља Милутина ( приложио Горан Ристовић)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР