Златарски занат у средњовековној Србији

Овај рад представља допринос изучавању златарског заната, у смислу обраде племенитих метала на територији српских средњовековних земаља. Поред описа, дефиниције, диференцијације и статуса ове професије, пажња је посвећена златарима, не само као занатлијама, већ и као стручњацима у одређеном смислу. Поред тога у раду је дата кратка идентификација и класификација назива места повезаних са овим занатом.

Фотографија преузета са Википедије (Public domain)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР