Између ”старе” и ”нове” вере: религиозност у чачанском крају током хх века (други део)

У раду се говори о променама у религиозности после 1945.
године, све јачем идеолошком притиску државе на православне вернике, нестајању религиозности код средњих и виших слојева становника града, али и великом повратку хришћанске побожности у сасвим новом виду крајем XX века.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР