Индустријализација Чачка 1944–1956.

Рад анализира предуслове, развој и домете индустријализације Чачка у првих дванаест година живота социјалистичке Југославије. Проблематизује се утицај процеса национализације приватне имовине, централног планирања, развој саобраћаја, енергетике, телекомуникација и смештаја војне индустрије на преображај привредне основе Чачка која је трајно одредила типологију града у будућности.

Илустрација преузета са shutterstock_382504249

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР