Информациони систем привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен Колубара, Лазаревац

Међу технологијама савременог доба које заузимају значајно место (чак шта више постају неопходне) у животу и раду налазе    информационе технологије, посебно ако се посматра период последњих 30 година. Проучавање, пројектовање, имплементација, подршка и управљање инфомрационим системима заснованим на рачунарима, а посебно примена софтвера и рачунарски хардвер чине срж информационих технологије. Удружене са комуникацијама, информационе технологије у ширем значењу помажу да се информације произведу, да се са њима рукује, да се меморишу, преносе и шире.

Фотографија из ауторове архиве.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР