Небеска најезда

Интервју са Михајлом Митровићем у Политици 26. јула 1996.

Фотографија преузета из ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР