Неколико натписа из Подриња

У раду су публиковани натписи са два локалитета: цркве Св. Ђорђа Доњој Сопотници и цркве Св. Богородице у Чајничу. Иако су поједини од њих публиковани у целини или делимично, овог пута приређени су по свим правилима издавања и у целини, са пратећим материјалом. Натписи дају значајне податке за историју овог краја у средњем и новом веку.

Илустрација преузета са стране 24 ауторовог текста.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР