Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе)

у раду се представљају први непосредни резултати мултидисциплинарних истраживања етногенезе/порекла срба и становништва србије, која су заснована на генетским показатељима. најдиректнији резултат претходно спроведених истраживања представља 85 хаплотипова са 17 DYS маркера/локуса испитаника из општине александровац (тј. александровачке жупе), као репрезентативне области која се налази у самом средишту централне српске, косовско-ресавске лингвокултурне зоне. За разлику од претходних текстова аутора на ову тему, сада су по први пут изнесени конкретни резултати који повезују етнолошке чињенице – почев од старијих и најновијих забележених представа о пореклу – са генетским резултатима, добијеним захваљујући сарадњи Етнографског института сану са лабораторијом за Днк анализу националног криминалистичко-техничког центра МУП-а републике србије. на овај начин, стичу се и презентују нова сазнања до којих је било могуће доћи само паралелним коришћењем етнолошких и генетских информација (а која се непосредно наводе у тексту, представљајући јасне доказе сврсисходности и неопходности примењеног методолошког приступа).

Аутори:
Анђелка Вучетић-Драговић, Анђелко Марић, Ивица Тодоровић. 

Издавач:
Гласник Етнографског института САНУ LXII (1), Београд, 2014, стр. 245-257

Илустрација преузета са Википедије (Dcirovic, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР