Нова етнолошка истраживања Доњег Полимља и околних области са нагласком на представама о становништву и традицији овог подручја

У тексту се, у виду једне врсте сажетог пресека, износе резултати најновијих етнолошких истраживања становништва и традиције Доњег Полимља и околних области (општине Рудо и Прибој). Нагласак је стављен на сагледавање релација на нивоу вере и идентитета, као и на општи контекст међуетничких и међуверских односа. Исто тако, разматране су сличности и разлике у представама о деловима/општинама овог подручја, уз представе о другим становницима Полимља и околних области, заједно са наративима о специфичним групацијама. Пажња је посвећена и садржајима који се тичу порекла, традицијских карактеролошких модела, доживљаја примарног контекста у којем се данас налази народно културно наслеђе, представама о митским бићима и личностима, као и забележеним наративима о односу прошлости и садашњости. На овај начин стичемо општи увид у основне карактеристике и особености разматраног подручја (превасходно у оквиру ширих истраживања Полимља).

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР