Организација занатства у урбаним центрима средњовековне Србије

На територији српских средњовековних земаља долазило
је до различитих облика организација занатлија било по јавноправним или приватноправним релацијама. Док је на основу бројних изворних података установљено да и међу домаћим трговцима и занатлијама долази до слободног
удруживања и пословне сарадње, питање формално правних организација занатлија у урбаним центрима слабије је расветљено услед штуро сачуваних извора. Стога су овом приликом подаци из писаних и материјалних извора поново размотрени, али и кроз призму страних паралела. На основу више извора било је могуће указати на постојање елемената јавноправних занатских организација, односно цехова, као
и употребу титуле протомајстора у смислу унутрашње хијерархије на територији урбаних центара средњовековне Србије.

Фотографија из архиве СНЦ

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР