Повеља босанског краља Стефана Томашевића дубровачкој општини о дугу његовог оца краља Томаша

Босански краљ, Стефан Томашевић обећава дубровачком кнезу, властели и Општини да ће испунити своју заклетву речи господском дубровачким трговцима и да ће им, чим буде у могућности, исплатити 205 литара и 8 унчи сребра, на име остатка дуга свог оца, краља Стефана Томаша.

Илустрација преузета са Википедије (Jacopo Bellini (or Lovro Dobričević) / Public domain)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР