Повеља босанског краља Стефана Томашевића дубровачкој општини о дугу краља Твртка II

Босански краљ, Стефан Томашевић обавезује се речју господском дубровачком кнезу, властели и Општини да ће испунити заклетву свог оца, краља Стефана Томаша, поменутој властели у вези са регулисањем дуга краља Стефана Твртка II Твртковића дубровачким трговцима и да ће им, чим буде у могућности, исплатити остатак дуга.

Илустрација: Наташа Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР