Повеља цара Стефана Душана о поклону Ливаде и Палеокометице (Хил. 34)

Повеља цара Душана Хиландару о дару Ливаде и Палеокометице (Хил. 34), постојала је у најмање три примерка, једном на пергаменту и два на папиру.

Илустрација преузета из ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР