Поп Ранко

Првом србском устанку (па и Другом) претходио је читав низ мањих или већих народних буна и устанака против турске власти, који од краја 16-тог до краја 17-тог обухватају скоро све наше области.

Турска феудална држава у периоду крај 18-тог и почетак 19-тог века пролази кроз општу кризу која се испољава у свим гранама њеног живота: у привреди, у друштвеним односима, државној управи, финансијама и војсци. Овом заоштравању кризе Турског Царства допринели су нарочито два основна вида тесно повезаних међусобно: замена спахијско-феудалних односа новим читлучким који удвостручује феудалне намете уз лишавање сељака њиховог сељачког поседа и стварање посебне јаничарске управе одметањем од централне власти.

Фотографија из ауторове архиве.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР