Потврда великог војводе Сандаља о наплати дријевске царине

Признаница великог војводе Сандаља дубровачкој влади, настала поводом исплате прве рате закупа дријевске царине, сачувана је у препису. Одликује ју неколико нових елемената у оквиру постојећег формулара, па се тако овде, први пут у актима Сандаља помињу русаг у оквиру интитулације и печат, као средство овере, у оквиру промулгације.

Сандаљева резиденција у Благају

Фотографија преузета са Википедије (Matěj Baťha / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР