Прилог “Лексикону српског средњег века”: О Јарини, Клашњама, Окроју и Испорку”

Овај рад је мали додатак Лексикону српског средњег века и главни фокус је на анализи неколико термина који се користе у српским документима из тог доба.

Илустрација преузета од shutterstock_382504249 

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР