Различите методе 3Д штампања и био-штампања

Данас постоји све већа потреба за синтетичким материјалима за замену ткива дизајнираних на начин који имитира сложену структуру ткива и органа. Међу различитим методама производње имплантата (скафолда), 3Д штампање је веома моћна техника јер омогућава креирање скафолда са сложеним унутрашњим структурама и високом резолуцијом, заснованим на медицинским скуповима података. Ова метода омогућава производњу скафолда са жељеном макропорозношћу и микропорозношћу и потпуно повезаном мрежом пора.
Брзи развој технологија 3Д штампања омогућио је различите примене – од креирања анатомских модела за увежбавање сложених хируршких процедура до штампања конструката за ткивно инжењерство. Циљ текућих истраживања је развој компатибилних штампача и материјала (био-мастила) за добијање биомимичних скафолда, који омогућавају штампање живих ћелија без значајног губитка њихове вијабилности. Напредни ниво таквог штампања претпоставља штампање ин ситу, тј. штампање ћелија и биоматеријала директно на пацијенту или у пацијента, што ће смањити време опоравка.

Илустрација преузета са стране 138 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР