Рачко Попов, ”Български народен календар”, 2006.

Књига др Рачка Попова представља покушај сажетог и приступачног изношења (на 130 страна текста) бугарских народних обичаја и веровања везаних за годишњи циклус, у оквиру презентовања ”бугарског народног календара”. Ово дело је првенствено намењено широј читалачкој публици, али ће – као сажети етнолошки приручник – свакако бити занимљиво и информативно за етнологе и антропологе, пре свега за оне који желе да се ближе упознају са народним схватањима религије и митолошким представама распрострањеним на територији Бугарске, врло блиским народној традицији Срба и Србије.

Књига садржи и 16 живописних фотографија, а ово је њено – допуњено и прерађено – треће издање. Аутор је представљање бугарског годишњег обичајног циклуса ускладио са црквеним православним, јулијанским календаром – који је у Бугарској напуштен и који је поштован у време одржавања и цветања традиционалних народних обичаја – истичући његов значај за учвршћивање народне самосвести и културне особености.

У уводу се Р. Попов осврће на главну поделу годишњег обичајног круга на зимску и летњу половину, што је, слично као и у српској традицији, наглашено у народној изреци, по којој ”свети Димитрије/Димитър (Митровдан/Димитровден) носи зиму, а свети Ђорђе/Георги (Ђурђевдан/Герговден) лето”. Ово је у непосредној вези и са двоструким, зимским и летњим, празновањем дана посвећених појединим свецима (нпр. зимски и летњи Никољдан/Никулден итд.).

Фотографија преузета са https://balkanethnology.alle.bg/

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР