Сенке над ритом

“Ђорђе Балашевић као прозаиста” – текст објављен у Политици 31. марта 1997.

Фотографија преузета из ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР