Срби у Румунији

Етнолошка истраживања и синтезе: наслеђе, култура, порекло

Сврха елаборације и штампања ове двотомне монографије јесте да се сажето прикажу српски живаљ и српско (јужнословенско)-румунски односи током векова у овом делу Баната и да се стекне целовитији увид у анализирана три обичаја: Божић, кућна слава и свадба. Анализа трију обичаја омогућила је ауторима да открију специфичне елементе (неки веома архаични) у појединим обредима (в. нпр. кућне славе), којих нема у другим областима српског етничког ареала, и конзервисане бројне претхришћанске елементе у обичајној пракси. Запажене су, такође, велике промене у вршењу обреда и начину прослављања у ХХ и ХХI веку у смислу редуковања или нестајања неких ритуала, чак и појединих обичаја у целости. Други том монографије вредан је и са лингвистичког становишта јер се из наратива казивача (укупно 55) могу извести и закључци о карактеристикама говора банатских Срба из Румуније, укључујући и степен утицаја румунског језика на њих, а са етнолошког становишта важан је ради уочавања појединих румунских утицаја у обредима српских банатских обичаја.

Аутори књиге: Ивица Тодоровић и Нина Аксић

Фотографија преузета са корица књиге

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР