Четири писма краљице Јелене дубровачкој општини о босанским дохоцима

I Босанска краљица Јелена обавештава Дубровачку општину да, пошто је из-дала повељу, ради које је посредовао протовестијар Жоре, а којом је испуни-ла дубровачке захтеве о укидању царина Николића, сада шаље свог слугу кнеза Гргура Милатовића, с овим веровним писмом, ради наплате заосталих доходака, Cветодмитарског и Cтонског.

II Босанска краљица Јелена потражује од Дубровачке општине да јој испла-ти дуговане дохотке, Cветодмитарски и Cтонски, преко њеног слуге дворског Томаша Станојевића.

III Босанска краљица Јелена потражује од Дубровачке општине да јој исплати дуговани Cтонски доходак, преко њеног слуге Твртка Влчетића (Вучетића).

IV Босанска краљица Јелена овим разрешним писмом потврђује Дубровачкој општини акт исплате дугованог Cтонског доходка, путем њеног слуге Твртка Влчетића (Вучетића) захваљујући на предусретљивости и издатом новцу.

Камени престо краљице јелене од Босне

Фотографија преузета са Википедије – Surtsicna / CC BY-SA – https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР