Геополитика Балкана: 2019-2021

Предмет овог рада је геополитичка анализа политике великих сила на и око Балкана у периоду од три године. Аутор започиње текст са препричавањем догађаја из 2019. године који је индикативан за једну од две хипотезе. Прва је да се Америка `вратила` на Балкан, а другу је дефинисао руски геополитичар Александар Дугин, а то је да је Балканско полуострво једно од два монитора светске политике.
Текст је подељен у пет целина. У уводном делу аутор дефинише хипотезе и одабира италијанску неокласичну геополитичку мисао за теоретски оквир. У другом поглављу је пружен преглед основних друштвено-историјских и географских особености полуострва битних за геополитичко поимање. Трећи део текста је посвећен стављању вођења балканске политике спољних и унутрашњих актера у шири геополиитчки оквир. Четврти део је најдужи и у њему је указано на најзначајније политичке активности великих сила, Русије, САД и Kине, као и Немачке, Турске и локалних земаља. Закључни део потврђује Дугинову претпоставку и потврђује тезу да је политика великих сила на Балкану поново добила на значају за САД.

Текст Слободана Јанковића на енглеском језику.

Илустрација  преузета са стране 15 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР