Геополитика Балкана: 2019-2021

Предмет овог рада је геополитичка анализа политике великих сила на и око Балкана у периоду од три године. Аутор започиње текст са препричавањем догађаја из 2019. године који је индикативан за једну од две хипотезе. Прва је да се Америка `вратила` на Балкан, а другу је дефинисао руски геополитичар Александар Дугин, а то је да је Балканско полуострво једно од два монитора светске политике.
Текст је подељен у пет целина. У уводном делу аутор дефинише хипотезе и одабира италијанску неокласичну геополитичку мисао за теоретски оквир. У другом поглављу је пружен преглед основних друштвено-историјских и географских особености полуострва битних за геополитичко поимање. Трећи део текста је посвећен стављању вођења балканске политике спољних и унутрашњих актера у шири геополиитчки оквир. Четврти део је најдужи и у њему је указано на најзначајније политичке активности великих сила, Русије, САД и Kине, као и Немачке, Турске и локалних земаља. Закључни део потврђује Дугинову претпоставку и потврђује тезу да је политика великих сила на Балкану поново добила на значају за САД.

Илустрација  преузета са стране 15 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР