Новији турски мигранти у Србији и улога Друштва српско-турског пријатељства

У раду се посматра популација новијих турских миграната који живе на територији Србије. Разматра се структура миграната, мотиви који су допринели да изаберу баш Србију као земљу у којој живе и проблеми са којима се суочавају у свакодневном животу. Према подацима добијеним у априлу 2007. године у амбасади Републике Турске у Београду, у Србији борави око 150 турских држављана. То су углавном бизнисмени који сами бораве у Србији, док су им породице у Турској. Према слободним проценама турског амбасадора, у Србији живи око 1.000 грађана турског порекла, док на Косову и Метохији живи око 30.000 Турака. Нико од представника званичних институција није знао да саопшти тачан број турских држављана на Косову и Метохији. Тренутно стање на Косову и Метохији не дозвољава обављање теренских истраживања на том подручју, тако да ћу се у овом раду бавити претежно Турцима који живе на територији уже Србије.
Слатински гај

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР