Будимо људи – др Бојан Цакић о скупу у Патријаршији

Дванаест звучних записа са дванаест скупова у организацији Центра за живот. На овим скуповима учествовало је више чланова и сарадника Српског научног центра.
Погледајте прилог на сајту Центра за живот.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР