Занимљива наука

…научно-популарна страница основног сајта Српског научног центра.
Наш сајт обухвата различите тематске и истраживачке целине. Притом, „Занимљива наука“ има у већој мери изражен популарни карактер.

Према томе, на овој страници првенствено ћемо износити сажете садржаје који се баве посебно занимљивим областима сазнања, те разноврсним актуелним, непосредним истраживачких активностима / интересовањима Српског научног центра. То се пре свега односи на проучавање српске културе, самосвести, порекла, духовности и друштва у целини, као и на науку у најопштијем смислу. Овде ће бити могуће пронаћи – на једном месту груписане – различите садржаје: текстове и емисије,  научне радове и књиге, тематске зборнике и часописе, лексикографске одреднице и појмове, карте, необјављену и објављену истраживачку, архивску и другу грађу, резултате најновијих истраживања, хипотезе и огледе, информације и вести о различитим дешавањима, интервјуе и занимљивости итд. С тим у вези, издвојено је неколико основних тематско-класификационих целина, које обухватају различите садржаје (тј. информације и текстове, грађу, резултате истраживања, претпоставке, смернице и иницијативе): 

1) ДУХОВНА САГЛЕДАВАЊА – анализе и увиди из домена сакралне димензије стварности;

2) НАСЛЕЂЕ – етнолошко-генетичка истраживања и теме; 

3) СЛОВАР – етнокултуролошки појмовник; 

4) ТЕМЕЉИ – разноврсна истраживачка грађа и сродни подаци; 

5) ОТКРИЋА И ЗАНИМЉИВОСТИ – научна открића и интересантне теме; 

6) ИЗАЗОВИ – друштвена дешавања и наука;

7) РИЗНИЦА – књиге, зборници, документација; 

8) ЗАПИТАНОСТИ – расправе, претпоставке и недоумице;

9) ЗЛАТНА СВАШТАРА  – литерарни, уметнички и омладински кутак

            Другим речима, на овом месту ће, поред осталог, бити сабрани – обавештења и подаци о научним, културним и другим дешавањима (5), о научним и културним „ратовима“ и различитим парадигмама, када је реч о српској (али и свеукупној) стварности (6), о духовности (1) и уметности (9), уз разноврсне књиге и текстове (7), заједно са популарно предоченим подацима о научним открићима, огледима, недоумицама и занимљивостима најразличитије врсте (5 и 8), итд. Осим тога, планирано је и постављање репрезентативног етнокултуролошког појмовника (са великим бројем одредница које се превасходно тичу српске традиције, етногенезе, идентитета итд.) (3), као и предочавање низа конкретних информација из склопа најсавременијих етнолошко-генетичких истраживања и тема (2), уз истраживачку грађу наших сарадника – у смислу резултата дугогодишњих и интензивних теренских истраживања (4). Такође, треба нагласити и да су тематске целине, истакнуте на страници „Занимљива наука“, испреплетене са основним пројектним оквирима Српског научног центра.

            У сваком случају – рецимо и то на крају, за оне који још увек не знају или се двоуме – без науке и посвећености знању и духовности нема суштинског напретка, нити истинског препорода. Различити закључци и размишљања изнесени на овом сајту представљају наш мали допринос општем развоју, складу и обнови.

Садржај занимљиве науке:

Новости и актуелности

Нове и препоручене занимљивости:

Глава светог Иринеја

Почетком IV века Римљани су многе хришћане погубили на Дијанином мосту. У римско доба, данашња Мачванска Митровица је била саставни део Сирмијума (Сремске...

Читај даље...

Тематске целине:

ДУХОВНА САГЛЕДАВАЊА:
анализе и увиди из домена сакралне димензије стварности
НАСЛЕЂЕ:
етнолошко-генетичка истраживања и теме
СЛОВАР:
етнокултуролошки појмовник
Расцветано пролеће
ТЕМЕЉИ:
разноврсна истраживачка грађа и сродни подаци
Кућица у Срему
ОТКРИЋА И ЗАНИМЉИВОСТИ:
научна открића и интересантне теме
ИЗАЗОВИ:
друштвена дешавања и наука
Јесења зора
ЗАПИТАНОСТИ:
расправе, претпоставке и недоумице
ЗЛАТНА СВАШТАРА:
литерарни, уметнички и омладински кутак

Изабрани текстови наших сарадника:

Представљамо аутора:

Садржај занимљиве науке:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР