Сајт Српског научног центра пресељен на нове сервере – почетак сарадње са компанијом Сигнет

Почетком јуна месеца компанијa Сигнет уступила је простор на свом серверу за сајт Српског научног центра. После десет година успешне сарадње са компанијом БеотелНет, почетком месеца маја ове године донесена је одлука да се пронађе нови интернет провајдер да одговори на све захтевинје потребе сајта СНЦ. У протеклих годину дана, наш сајт је нарастао, како у самом волумену садржаја тако и у комплексности функција и скрипти које служе стабилности и прегледности сајта. 

Договорена је стратешка сарадња са компанијом Сигнет која је бесплатно уступила простор на својим серверима за складиштење сајта СНЦ. Брзина учитавања страница и свеопшта функционалност база података и архитектуре сајта су побољшани на задовољство администратора и корисника нашег сајта. Руководство СНЦ и администратори сајта захвални су на помоћи и радују се даљој сарадњи са компанијом Сигнет.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР