Округли сто – 19. јуни 2020.

Српски научни центар, Београд, 19. juni 2020. 

Тема округлог стола је била “Могућности и перспективе издаваштва и медијске презентације, на пољу српске науке”. Окупљени истраживачи и сарадници Српског научног центра разменили су лична искуства на пољу издаваштва.

Разговарало се о могућностима издавања нових наслова и допунских издања постојећих наслова. Разматрале су се и стратегије развоја издавачке делатности у електронским медијима и на друштвеним мрежама.

Закључак скупа је да Српски научни центар треба да настави да увећава своје чланство и да интензивира своју издавачку делатност. Поред рада на новим текстовима, треба се бавити и комбиновањем постојећих текстова у тематске зборнике и њих објављивати у штампаним и електронским медијима.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР