О највећем српском проблему: кључни идејни и духовни аспекти кризе

У раду се, у првом реду, бавимо феноменом антисрбизма, као основног узрока бројних проблема и тешкоћа у којима се српски етнос налази данас и као једног од главних разлога актуелне демографске кризе Срба. Такође, у тексту се разматра и шири оквир српске „духовне кризе“, управо у непосредној вези с дуготрајним наметањем / ширењем поменутог антисрбизма (испољеног првенствено кроз културни и медијски рат који има за циљ измену свести итд) и његовим последицама, јасно сагледивим кроз огромне размере страдања и уништавања Срба.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР