Риба у српској народној традицији у контексту древних представа и староцивилизацијских религијских пракси

У раду се, у виду једне врсте крајње широко конципираног осврта општег карактера, компаративно представљају и анализирају посебно илустративни примери из српске усмене традиције, односно – из контекста религијско-магијских пракси и веровања у којима се јављају риба и риболика бића. Наведени примери се доводе у везу са аналогним представама из других традиција, првенствено словенских, и указује се на древност неких од ових представа, чије трајање се простире вековима уназад све до старовековних цивилизација.

Фотографија из Народног музеја у Београду.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР