Стварање лажних нација и латинских идентитета: Морлаци и Истрорумуни

У савременом контексту, постало је сасвим уобичајено третирати тзв. Морлаке (гр. Μαυροβλάχοι,ит. Morlacchi) као некакву тобожњу влашку популацију Динарских Алпа и делова Истре. Само морлачко име означавало би Мавровлахе као Црне Влахе (Влахе са Севера, према турском обичају да Север обележавају црном бојом). Међутим, овде термин Власи јесте већ схваћен као Nigri Latini, дакле као Црни Латини или Црни Римљани.

Морлаци се, према овој увреженој псеудонауци, даље описују као „племе које се првобитно бавило сточарством“ и као један од последњих полуномадских етноса Европе, било стално у потрази за новим пашњацима.

Илустрација преузета са сајта https://balkanskageopolitika.com/

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР