Двор Данила II у Јелакцу на Копаонику

У раду је дата кратка историја села Јелакца на Копаонику. Аутори сматрају да се у Јелакцу поред Копорића налазио двор Данила II али и Копорићки трг. Изнето је мишљење и да Јелашци у средњем веку нису били село већ само топоним. Такође је скренута пажња да су не само рудници већ и топионице постојале и у селима и то и увреме Деспотовине и бар за прво време владавине Османлија.

Аутори текста: Марија M. Савић и Небојша Ђокић

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР