Завршне операције за ослобођење Србије октобра 1918. године

Под утиском скорог пада Ниша, и на страни централних сила и на страни савезника, дошло се до закључка да је дефинитивно пропао план немачког и аустроугарског командовања о успостављању нове линије фронта на Балкану, јужно од Саве и Дунава. Обе зараћене стране су 10. октобра донеле одговарајуће одлуке о даљим дејствима.

Фотографија преузета са корица књиге

Немачка је већ била препустила балканско ратиште Аустро-Угарској и истовремено понудила преговоре о миру на бази услова које је изнео амерички председник Вилсон. Ову иницијативу су одмах следиле Аустро-Угарска и Турска. Нешто раније, почетком октобра, аустроугарска Врховна команда је приступила образовању нове групе армија у Србији под командом фелдмаршала Кевеша. Под његову команду су стављени немачка 11. армија, армијска група Албанија, војни генерални гувернмани Србије и Црне Горе и трупе Команде Босне, Херцеговине и Далмације. Фелдмаршал Кевеш је стигао у Београд 8. октобра, док је команда групе армија Шолца расформирана. Њему је било наређено да главни отпор пружи на линији Пећ-Митровица-Ниш. Међутим, Кевеш је, одмах по доласку у Београд, схватио да се то наређење може узети само као жеља, јер је ситуација на фронту у Србији била више него очајна. Он је располагао само са половином предвиђених снага, а и те снаге су биле у врло лошем стању. Због тога је Кевеш упоредо са мерама за стабилизацију фронта у Србији предузео и све што је потребно за организовано одступање преко Саве и Дунава. Приоритет је дат извлачењу 4000 вагона залиха хране.

Небојша Ђокић
Бранко Надовеза

ЗАВРШНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ СРБИЈЕ ОКТОБРА 1918. ГОДИНЕ

Рецензенти
Проф. др Радован Радовановић
др Иван Мијатовић
др Сергеј Бељаков

Издавaч
Метафизика

Штампа
Еселоге

ISBN
978-86-7884-225-2

Тираж
200

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР