Историја Поморавља и два века од Варваринске битке

Овај Зборник радова је посвећен значајном догађају – 200. годишњици Битке на Варваринском пољу, у којој су здружене српскоруске снаге под командом Карађорђа и руског грофа O’ Рурка поразиле Турке и значајно поправиле војни положај Србије после пораза на Чегру 1809. године, и на тај начин су продужиле трајање Првог српског устанка још за три године. Традиција прославе Варваринске битке постојала је и раније, споменућемо да су на прослави 100. годишњице битке били присутан краљ Петар I Карађорђевић, чланови владе и посланици Народне скупштине, руски амбасадор, унук руског грофа О’Рурка, као и потомци чувеног српског јунака Јована Курсуле.

Издавач: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ, 2010

Илустрација преузета са корица зборника.

Варваринака битка поред националног има и локални значаја јер се део операција одигравао на простору око Крушевца, једног од угаоних каменова косовског завета, а учествовање људи из крушевачког краја у Варваринској бици, дало је допринос борби српског народа за ослобођење од турског ропства.

Овај текст спада у тематске категорије: