Крушевац и околина у Првом светском рату

Након борби за Ниш 10. октобра 1918. године I српска армија је наставила напредовање у Поморављу до 15. октобра када је задржана на непријатељским положајима на Буковику, Послонским и Мојсињским планинама. Фронт се ту стабилизовао до 22. октобра када је пробијен и српска војска је следећих дана у незадржвом напредовању 25. октобра ослободила Јагодину, 26. октобра Крагујевац, 29. октобра Пожаревац, 30. октобра Смедерево, 31. октобра Голубац и Велико Градиште и коначно 1. новембра 1918. године и Београд.

фотографија преузета са стране 7 зборника.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ
УДРУЖЕЊЕ ,,ЖУПА ЗАГРЛАТА’’ ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ


За издавача
Ненад Соколовић
Есад Попара


Уредници
др Момчило Исић
др Иван Бецић


Уређивачки одбор
др Момчило Исић, научни саветник, др Ивица Тодоровић, научни саветник,
проф. др Радован Радовановић, проф. др Предраг Драгојевић, др Иван Бецић, научни
сарадник, др Мирослав Поповић, др Љубиша Васиљевић, мр Небојша Ђокић, мр
Есад Попара, Љуба Поповић, Ненад Соколовић, Оливера Думић, Миломир Стевић


Стручни редактори
Оливера Думић
Никола Миловић


Адреса издавача
Историјски архив Крушевац, Мајке Југовића 6, 37000 Крушевац


ISBN 978-86-80836-14-0


Тираж: 150 примерака


Штампа: SaTCIP doo, Врњачка Бања

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР